YOZALAMAX

(Çənbərək, Karvansaray, Kürdəmir, Qazax)
ağrı çəkmək (doğum ərəfəsində). – İnəyimiz yozalıyır, beyjə doğajax (Karvansaray); – İnəx’, deyəsən, doğajax, yozaler (Qazax); – Qoyun üç gündü yozalıyır (Kürdəmir)
YOVŞAX
YOZDAĞLAMAĞ