YƏBƏRMƏG

(Dərbənd)
1. göndərmək. – Bu mənü xalam uğli, məni munda əvə yəbərdi
2. yola salmaq, ötürmək. – Qunağı yəbərüb gələdəm
YƏBƏ
YƏHƏLƏMAX