AKÇAY

ağ çay, bəyaz çay; böyük çay; əzəmət.
AKÇA
AKKUŞ