ALÇİÇƏK

qırmızı çiçək, qırmızı gül; böyük çiçək.
ALÇAGÜL
ALDONA