ALDONA

qırmızı dan, geniş şəfəq; qırmızı donlu (Qırmızı Günəş rəmzidir).
ALÇİÇƏK
ALEFTİNA