ALƏMZƏR

dünyanın qızılı; dünyanın Günəşi.
ALƏMZAR
ALGÜL