ALƏMZAR

dünyanın qızılı; dünyanın Günəşi.
ALƏMTAB
ALƏMZƏR

Digər lüğətlərdə