ALİDƏ

alyanaqlı, lalə üzlü gözəl qız.
ALİDƏ
ALİHƏ

Digər lüğətlərdə