ALİDƏ

müəyyən şeyə alışmaq; aşiq, vurğun.
ALGÜL
ALİDƏ

Digər lüğətlərdə