ALİSƏ

gözəl, qəşəng; cazibədar, cəlb edən.
ALİSA
ALİYƏ