ALİSA

gözəl, qəşəng; cazibədar, cəlb edən.
ALİHƏ
ALİSƏ