ALLEYTƏR

«Allah, qız yetər!» ifadəsinin ixtisar forması.
ALLA
ALMA