ALMA

dadlı meyvə və ağacı; götürmə, alma; dəyişmə.
ALLEYTƏR
ALMAGÜL

Digər lüğətlərdə