ALMAXANIM

alma kimi xanım, al yanaqlı xanım.
ALMAGÜL
ALMARA