ALMARA

qırmızı ilan; qırmızı saç.
ALMAXANIM
ALMARƏ