ALYANAQ

yanaqları qırmızı olan.
ALYA
ANABACI

Digər lüğətlərdə