ANAŞ

“ana” ilə başlanan adların əzizləmə forması.
ANASI
ANAYƏ

Digər lüğətlərdə