ARASTƏ

bəzənmiş, bəzəkli, gözə xoş gələn.
ARASTA
ARƏSTƏ