ARASTA

bəzənmiş, bəzəkli, gözə xoş gələn.
ARASİYYƏ
ARASTƏ