arxiv sənədlərinin müvəqqəti mühafizəsi

Dövlət və yerli özünüidarə orqanları, dövlət idarə, müəssisə və təşkilatları tərəfindən arxiv sənədlərinin nəzərdə tutulmuş müddətdə mühafizəsi

arxiv sənədlərinin mülkiyyətçisi
arxiv sənədlərinin sahibi