Слово HACK-LOG в англо-азербайджанском словаре.

n kötük, ət kötüyü

← HACKLE

hackle1 n pl ağa (xoruz və bəzi quşlarda); ◊ to show ~s tüklərini qabardıb davaya hazır olmaq, özündən çıxmaq; to have one’s ~s up hirslənmək hackle2 v I daramaq, didmək (kətanı və s.) v II 1. doğramaq, parça-tikə etmək; 2. çapmaq, vurub qoparmaq, sındırmaq

HACKNEY →

n 1. = hack n II 1, 2; 2.