Слово QUADRANGLE в англо-азербайджанском словаре.

n
1. dördbucaq;
2. dördbucaqlı həyət;
3. çargül bina / tikili

← QUACKERY

n ara həkimliyi, türkəçarəçilik; falçılıq

QUADRANGULAR →

adj dördbucaqlı, çargül