Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

DABANCIQ

is. Kiçik daban, incə daban.
← DABANBASMA

zərf 1. Sürətlə, qaçaraq, tələsik. 2. Addım-addım izləyərək.

DABANDAŞI →

is. Əldə, dabanda bərkləşmiş çirki sürtüb çıxarmaq üçün süngər kimi məsaməli yüngül daş; pemza, süngərdaşı.

Həmin söz digər lüğətlərdə: