Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DABANLAMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Ardınca düşmək, addım-addım izləmək, təqib etmək. Yüzlərlə adam bir-birini dabanlayırdı. S.Rəhimov.
← DABANLAMA

“Dabanlamaq”dan f.is.

DABANLI →

sif. 1. Dabanı olan. Dabanlı tufli. 2. məc.