Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

DABANSIZ

sif. Dabanı olmayan. Dabansız ayaqqabı.
← DABANLI

sif. 1. Dabanı olan. Dabanlı tufli. 2. məc.

DABBAĞ →

is. [ər.] Heyvan dərilərini aşılama vasitəsilə gönə və meşinə çevirmək sənəti ilə məşğul olan usta.

Həmin söz digər lüğətlərdə: