BABACAN adının mənası.

can baba, əziz baba; yetkin, inanılan adam.
← BABABƏY

baba olan, baba kimi bəy; böyük ağa bəy.

BABAƏLİ →

«baba» (böyük) və «Əli» sözlərindən düzəlmiş, «böyük Əli» deməkdir.