Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ÜCƏ

  (Cəlilabad) toyuğun beli. – Bişəndə mənə ücə ver

  Tam oxu »
 • ÜCGÜR

  (Salyan) ağıldanyüngül, kəmağıl. – Həsən ücgür adamdı

  Tam oxu »
 • ÜCÖÜRRƏMƏG

  (Yardımlı) təkrar etmək. – Bi sözi nə çox ücöürreysən, bəsdi daynə

  Tam oxu »
 • ÜCÜLƏMAX

  I (Şəki) bax ujulamax. – Sən də bi şeyi az ücülə II (Şəki) arzu etmək. – Heylə yerrəri ücüləmə

  Tam oxu »
 • ÜCÜZ

  (Gədəbəy) uzun

  Tam oxu »
 • ÜÇDÜ

  (Füzuli) üçqat, birə-üç. – Buğdanı qartofunan üçdü dəyişillər

  Tam oxu »
 • ÜÇƏM

  I (Culfa) aşıqla oynanılan qumar. – Üçəm oynallardı qabaxlar II (Kəlbəcər) qumrov. – Üçəm qoyunun boğazında olar III (Ağdam, Əli Bayramlı, Gədəbəy, Kü

  Tam oxu »
 • ÜÇƏM-ÜÇƏM

  (Ordubad) üç-üç. – Üçəm-üçəm yığ

  Tam oxu »
 • ÜÇƏNƏ

  (Cəlilabad, Yardımlı) böcək adı. – Üçənə bırda çox oley, cüci kimi bi şeydü; – Üçənə pambığın sofqasın yey

  Tam oxu »
 • ÜÇƏR

  (Dərbənd) bax uçar. – Ha bu kişinin toyun ələməsən, üçərdən taymaz, vallah; – Üçərdə çuxlu adam yığılıtdı axşamlar

  Tam oxu »
 • ÜÇƏYAX

  (Naxçıvan) üstündə xəmir yayılan taxta. – Üçəyax çörəx’ bişirməyə gərəx’di

  Tam oxu »
 • ÜÇGÜL

  (Qazax) üçkünc, üçbucaq şəkilli

  Tam oxu »
 • ÜÇİLLİK

  (Ucar) uşaq oyunu adı. – Üçillikdə iki dəssə olur, hər dəssənin baççısı olur

  Tam oxu »
 • ÜÇMƏĞ

  (Yardımlı) yıxılmaq. – Kişi üçüb əzildi

  Tam oxu »
 • ÜÇÜÇ

  (Qax) parabizən, kiçik xallı böcək. – Ho otdarın içində çox üçüç olıy

  Tam oxu »
 • ÜÇÜMMƏX’

  I (Göyçay) bax uçummax II. – O, salımçaxda üçünür II (Çənbərək) titrəmək, üşümək. – Beyjə soyuğudu deyn yorğanın altda üçündüm III (Çənbərək) qorxmaq,

  Tam oxu »
 • ÜDƏLƏMƏG

  (Kürdəmir) tez-tez yemək. – Üdələ qutar, dərsə gecikdüg

  Tam oxu »
 • ÜDƏLƏMƏX’

  (Kürdəmir, İrəvan) fasiləsiz olaraq boş-boşuna danışmaq. – Nə üdəliyirsəη, yaxşı danış (İrəvan)

  Tam oxu »
 • ÜDÜLƏMƏX’

  (Ağdam, Bərdə, Şuşa) bax üdələməx’. – Bəxdəvər üdüləməx’dən yorulmur, hey danışır ha: (Ağdam); – Ona nə qulağ asırsan, üdüləməx’ onun peşəsidi dana (B

  Tam oxu »
 • ÜFLÜYƏ-ÜFLÜYƏ

  I (Salyan) məc. əzizləyə- əzizləyə. – Badam xala nəvələrin üflüyə- üflüyə saxlıyır II (Salyan) üfürəüfürə

  Tam oxu »
 • ÜFÜRCƏX’

  (Şuşa) qoyunun və ya keçinin sidik kisəsi. – Qəssəfdən aldığım ətin üsdündə üfürcə’x də varıdı

  Tam oxu »
 • ÜFÜRDEX’

  (Şəki) çinədan, quşun dənliyi. – To:ğun üfürdeyinə qan dolduruf qoyubbuş

  Tam oxu »
 • ÜFÜRDƏ

  (Culfa) təndirə çörək yapmaq üçün işlədilən alət

  Tam oxu »
 • ÜFÜRDƏX’

  (Gəncə) qovuq. – Üfürdəx’- nən suda üzdüm

  Tam oxu »
 • ÜFÜRDƏNƏ

  (Ordubad) bax üfürdə. – Üfürdəneynən çörəx’ yapanda adamın əli yammaz

  Tam oxu »
 • ÜFÜRUX

  (Şəki) qoz və şabalıd çırpmaq üçün istifadə edilən uzun ağac. – Bizdərdə qozu üfüruxnan çırpallar

  Tam oxu »
 • ÜG

  (Dərbənd) bax ög. – Ügdə büzü bağdu

  Tam oxu »
 • ÜGÜNMƏX’

  (Beyləqan Çənbərək) sığınmaq. – Mən sənə ügünmüşəm (Beyləqan); – Əyri Zavaş Usuvaja üğünüf dolanır (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • ÜGÜR

  (Quba, Xaçmaz) ciftləşmə ◊ Ügürə gitmağ – ciftləşmək

  Tam oxu »
 • ÜJDƏMMƏX’

  (Çənbərək) gizlin qaçmaq. – Əfqan axşam toydan üjdəndi

  Tam oxu »
 • ÜJƏLƏMMƏX

  (Cəbrayıl) arxalanmaq, güvənmək. – Kimə üjələnirsəη, vırram ölüsəη

  Tam oxu »
 • ÜJÜLƏMƏX’

  (Çənbərək) bax ujulamax. – Fatı eləjə savaxdannan üjülü:r; – Ağzına bir söz düşəndə eləjə üjülüyürsəη dayna

  Tam oxu »
 • ÜQDƏ

  (Şuşa) arzu. – Bu üqdə mənim ürə:mdə qaldı

  Tam oxu »
 • ÜQUBƏT

  (Şuşa) əzab, əziyyət ◊ Üqubət verməx’ – əzab vermək, əziyyət vermək. – Bilsəη kin, o maηa üqubət verif, heş belə danışmassaη

  Tam oxu »
 • ÜQUBƏTDİ

  (Şuşa) əzablı, əziyyətli. – Bu iş çox üqubətdi işdi

  Tam oxu »
 • ÜLƏŞƏMƏX’

  (Tovuz) çox yemək, qarınqululuq etmək

  Tam oxu »
 • ÜLƏŞİX’

  (Gəncə, Qazax, Tovuz) dəhnə, kiçik su ayrıcı. – Gedem bağa üləşix’dən bir əz su açem (Qazax); – Su üləşix’dən azalıf (Gəncə)

  Tam oxu »
 • ÜLGÜ

  (Salyan) ölçü, standart. – Bılar ülgüyə uyğun gəlir

  Tam oxu »
 • ÜLGÜC

  (Şamaxı) hürgüc. – Bı dəvənin ülgüci bi dənədi

  Tam oxu »
 • ÜLGÜRD

  (Şamaxı) boğça. – Ülgürdi gət, hamama gedirəm

  Tam oxu »
 • ÜLK

  (Oğuz) qoz və şabalıd çırpmaq üçün istifadə edilən uzun ağac. – Biz ülk diyirix’, Daşağıllılar suyrux diyir

  Tam oxu »
 • ÜLKƏRBATAN

  (Oğuz) payızın axırı. – Ülkərbatanda heç nə əx’məy olmaz

  Tam oxu »
 • ÜLKƏRDOĞAN

  (Oğuz) payızın əvvəli. – Ülkərdoğanda taxıl əkirix’

  Tam oxu »
 • ÜLÜÇ

  (Ağcabədi) arasına halva qoyulmuş yuxa, lavaş. – Mənə bir ülüç halva ver

  Tam oxu »
 • ÜLÜŞ

  (Ağdam, Kürdəmir, Sabirabad, Salyan) bax ülüç. – Qonşumuz bizə bir ülüş halva verdi (Sabirabad); – Qəbirsandığda ülüş verdilər cama:ta (Salyan)

  Tam oxu »
 • ÜLÜŞMƏX’

  (Ordubad) solmaq

  Tam oxu »
 • ÜLÜTMƏX’

  I (Basarkeçər, Cəbrayıl, Zəngilan) acgözlüklə yemək. – Otdu sürfanın qıra:nda nə var, hamısın ülütdü (Basarkeçər); – Bir kasa qatıx verdim, bir dəyğad

  Tam oxu »
 • ÜN

  (Bakı, Cəbrayıl, Cəlilabad, Culfa, Gədəbəy, Göyçay, Xanlar, İmişli, İsmayıllı, Laçın, Oğuz, Saatlı, Salyan, Şahbuz, Şamaxı, Şəmkir, Şuşa, Tovuz) bax i

  Tam oxu »
 • Ü:N-Ü:N

  (Salyan) soraqlaya-soraqlaya. – Dünənnəri bazarda süti ü:n-ü:n axtarıllardı

  Tam oxu »
 • ÜNNƏX’

  (Qazax) adı pisliyə çıxan ◊ Ünnəy olmax – adı pisliyə çıxmaq. – Adın ünnəx’ki oldu, gərəx’ kəntdən çıxasan

  Tam oxu »