Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • BÖBƏ

  (Bakı) bax bebə. – Nə yaxçı böbədü bu! – Adə, sən lap böbəyimişsən ki

  Tam oxu »
 • BÖBƏCÜL

  (Qax) bax bəbəcül

  Tam oxu »
 • BÖƏX’

  (Qazax) axar suyun qarşısı kəsilərək əmələ gətirilən gölməçə

  Tam oxu »
 • BÖ:ƏLƏX’

  (Ağdam, Bərdə, Gəncə, Qazax, Oğuz, Şəmkir) mozalan. – Daneyi bö:ələx’ sancıf qaçer (Qazax); – Bö:ələx’ dağda çox olur, heyvana əziyət verir (Gəncə); –

  Tam oxu »
 • BÖ:ƏLƏX’LƏMMƏX’

  I (Çənbərək, Daşkəsən) mozalanın sancması nəticəsində o tərəfə-bu tərəfə qaçmaq, şıllaqlamaq. – Mallar bö:ələx’lənəndə kürnəyə qaçellar (Daşkəsən); –

  Tam oxu »
 • BÖ:ƏLƏX’LƏNDİRMƏX’

  (Qazax) qızışdırmaq, acıqlandırmaq, əsəbiləşdirmək. – Məmməd Hasanı bö:ələx’ləndirif Vəliynən dalaşdırdı; – Ə, bö:ələxləndirmə onu, qoy otursun yerind

  Tam oxu »
 • BÖƏMƏX’

  (Gəncə, Qazax, Tovuz) gölləndirmək məqsədilə axar suyun qarşısını kəsmək. – Əşi, suyun qavağını böəmə, qoy bəriyəlsin (Gəncə); – Gedirəm su:n qavağını

  Tam oxu »
 • BÖHÜDƏ

  (Füzuli) kobud, tərs. – Mərdan böhüdə adamdı

  Tam oxu »
 • BÖQ

  (Zaqatala) böv. – Bura böqlə doludu

  Tam oxu »
 • BÖLCƏLƏMƏK

  (Kürdəmir) bax böltələməx’. – Canavar qoyni elə bi sa:tda bölcələdi; – Dananı sabeyi uşaxlar kəsip bölcələdilər

  Tam oxu »
 • BÖLƏX’

  (Kəlbəcər) körpə oğlan uşağı. – Böləx’, yanı ha belə balaja oğlan uşağı dana, ona de:rıx

  Tam oxu »
 • BÖLƏKƏT-BÖLƏKƏT

  (Qazax) bölükbölük, dəstə-dəstə. – Mal böləkət-böləkət otdor

  Tam oxu »
 • BÖLƏKİM

  (Bakı) bax bələkün

  Tam oxu »
 • BÖLMƏ

  (Ağbaba, Bolnisi, Borçalı, Cəbrayıl, Gəncə, Qax, Qarakilsə, Qazax, Şəki, Şəmkir, Zaqatala, Zəngilan) nəlbəki

  Tam oxu »
 • BÖLMƏKİ

  (Qazax) nəlbəki

  Tam oxu »
 • BÖLTƏLƏMƏG

  (İmişli, Salyan) kəsmək. – Piçağnan oynama, əlini böltəliyər (İmişli); – Ət kəsəndə piçağ əlimi böltələdi (Salyan)

  Tam oxu »
 • BÖLTƏLƏMƏX’

  (Çənbərək) parçalamaq, hissələrə ayırmaq. – Qoruxçular malı böltələdi, daxala doldudu; – Beyjə canavar qoynu böltələyif qırıf

  Tam oxu »
 • BÖ:LÜ

  (Balakən) çovdar. – Buğdanın içində bö:lü çoxdu

  Tam oxu »
 • BÖLÜŞÜX’

  (Tovuz) suayırıcı

  Tam oxu »
 • BÖ:MAX

  (Şəki) bax böəməx’. – Suyun qava:nı bö:f dirriyə su çıxartdux

  Tam oxu »
 • BÖRDƏX’

  (Şəki) böyrək

  Tam oxu »
 • BÖRƏ

  (Şamaxı) düşbərə

  Tam oxu »
 • BÖRK

  (Xanlar) araba təkərində dəndənənin keçdiyi qövsşəkilli ağac. – Bir təkərdə altı börk olur

  Tam oxu »
 • BÖRTDAMAX

  (Qax) pörtmək, qızarmaq (istidən). – İsdidən lap habı gecə börtdamişəm

  Tam oxu »
 • BÖRÜK

  (Borçalı) qoca qadınların kəlağayının altından başlarına qoyduqları bəzəksiz araqçın. – Börükü qoca arvatdar qoyor, əmə çəhillər qoymaz

  Tam oxu »
 • BÖŞK

  böşk eləməx’: (Şahbuz) yalan danışmaq. – Özünnən də:n adama deyrix’ böşk eləmə

  Tam oxu »
 • BÖT

  (Qazax) balaca süpürgə

  Tam oxu »
 • BÖTİ

  (Qax) küçük

  Tam oxu »
 • BÖ:ÜRDƏX’

  (Oğuz) bax bördəx’. – Qoyunda olur bö:ürdəx’

  Tam oxu »
 • BÖ:ÜŞ

  bö:üş elemeg: (Bakı) lovğalanmaq, özünü başqalarından yüksək tutmaq

  Tam oxu »
 • BÖYDƏ

  (Gədəbəy) tiyəsi qatlanmayan iri bıçaq. – Böydöyü gəti dörğe:m bu əti; – O böydöyü maηə:ti tö:gun başını kəsem

  Tam oxu »
 • BÖYƏX’

  (Qazax) bax böəx’. – Uşaxlar böyəydə çimellər

  Tam oxu »
 • BÖYƏN

  (Meğri) qoyunun ifraz etdiyi duru, sıyıq nəcis ◊ Böyən töx’məx’ (Meğri) – duru, sıyıq nəcis ifraz etmək

  Tam oxu »
 • BÖYNƏNƏ

  (Lənkəran) nənə. – Böynənəm mənə yaxşı nağıl danışardı

  Tam oxu »
 • BÖYRƏX’Lİ

  (Qazax) məc. qoçaq, ürəkli. – Vəli böyrəx’li adamdı

  Tam oxu »
 • BÖYÜX’CƏLİX’

  (Qarakilsə, Qazax) böyüklük ◊ Böyüx’cəlix’ eləməx’ (Qazax, Qarakilsə) – böyüklük etmək. – Bu da bir balaja boyunnan maηa böyüx’çəlix’ ele:r (Qazax); –

  Tam oxu »
 • BUANA

  (Cəbrayıl) razyana. – Buanasız dolma adama ləzət vermir

  Tam oxu »
 • BUANQILAMAX

  (Çənbərək) təkrar xəstələnmək, əhvalı dəyişmək. – Hürzat yeηijə oηalmışdı, gejə buanqıladı, üş gündü özünsözün bilmir

  Tam oxu »
 • BUBA

  (Balakən) ana

  Tam oxu »
 • BUDAL

  (Cənubi Azərbaycan) qoçaq, qəhrəman. – Əhməd çox budaldı

  Tam oxu »
 • BUDALA

  I (Ağbaba) çılpaq II (Zaqatala) dəlixasiyyət, ağıldanyüngül. – Doğurdan da, budala adam ho işi görər

  Tam oxu »
 • BUDALAMAĞ

  (Quba) doğramaq, parçalamaq. – Udunnarı budalamağ lazımdı, bu yaşdı, belə yanmaz

  Tam oxu »
 • BUDAMA

  (Qazax) 1. paya 2. dəyənək, iri əl ağacı. – Bir əlində budama, gəlif məni budama

  Tam oxu »
 • BUDAMA-BUDAMA

  (Mingəçevir, Tovuz) bax bıdama-bıdama. – Məhləmizdən bu il budama-budama qardalı götdüx’ (Tovuz)

  Tam oxu »
 • BUDAMAX

  I (Ağdam, Bərdə, Borçalı, Füzuli, Gədəbəy, Gəncə, Hamamlı, Qax, Qazax, Şəki, Şəmkir, Şuşa, Tovuz) bax bıdamax

  Tam oxu »
 • BUDOYNAMA

  (Qazax) budur, budur ha

  Tam oxu »
 • BUDRANA

  (Qazax) budur, budur ha. – Budurana gəler Rasim

  Tam oxu »
 • BUĞA

  (Göyçay) üç-dörd illik tut ağacı

  Tam oxu »
 • BUĞAÇİÇƏYİ

  (Kəlbəcər) ağ rəngli, hündür yabanı bitki adı. – Buğaçiçəyini piçirix’, gətirrix’ mala verrix’

  Tam oxu »
 • BUĞANAX

  I (Qazax) çayda əmələ gələn burulğan II (Çənbərək) burula-burula əsən külək

  Tam oxu »