Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ALÇALMA

  düşmə — enmə — keçmə — (vəzifə)

  Tam oxu »
 • ALÇALMA

  rəzilləşmə — əclaflaşma — şərəfsizləşmə

  Tam oxu »
 • ALÇALMA

  azalma — zəifləmə — düşmə

  Tam oxu »
 • ALÇALMA

  gödəlmə — qısalma

  Tam oxu »
 • ALÇALMAQ

  gödəlmək — qısalmaq

  Tam oxu »
 • ALÇALMAQ

  azalmaq — zəifləmək — düşmək

  Tam oxu »
 • ALÇALMAQ

  rəzilləşmək — əclaflaşmaq — şərəfsizləşmək

  Tam oxu »
 • ALÇALMAQ

  düşmək — enmək — keçmək

  Tam oxu »
 • ALDADICI

  hiyləgər — kələkbaz

  Tam oxu »
 • ALDADICILIQ

  hiyləgərlik — kələkbazlıq — yalançılıq

  Tam oxu »
 • ALDANMA

  yanılma

  Tam oxu »
 • ALDANMA

  uyma

  Tam oxu »
 • ALDANMAQ

  yanılmaq

  Tam oxu »
 • ALDANMAQ

  uymaq

  Tam oxu »
 • ALDATMA

  tovlama

  Tam oxu »
 • ALDATMAQ

  tovlatmaq

  Tam oxu »
 • ALƏM

  kainat — dünya — cahan

  Tam oxu »
 • ALƏM

  xalq — camaat — el

  Tam oxu »
 • ALICI

  cəld — sayıq

  Tam oxu »
 • ALICI

  müştəri

  Tam oxu »
 • ALICI

  yırtıcı — ovçu (quş)

  Tam oxu »
 • ALINMA

  incimə — sınma — qızarma — utanma

  Tam oxu »
 • ALINMA

  götürülmə

  Tam oxu »
 • ALINMAQ

  götürülmək

  Tam oxu »
 • ALINMAQ

  incimək — sınmaq — qızarmaq — utanmaq

  Tam oxu »
 • ALINMAZ

  yenilməz

  Tam oxu »
 • ALINMAZLIQ

  yenilməzlik

  Tam oxu »
 • ALIŞIQ

  yonğu — qırıntı

  Tam oxu »
 • ALIŞQAN

  adətkərdə — vərdişli

  Tam oxu »
 • ALIŞQAN

  kibrit

  Tam oxu »
 • ALIŞQANLIQ

  adətkərdəlik — vərdişlilik

  Tam oxu »
 • ALIŞMA

  qızarma — utanma

  Tam oxu »
 • ALIŞMA

  odlanma — alovlanma — yanma

  Tam oxu »
 • ALIŞMA

  öyrənmə — dadanma

  Tam oxu »
 • ALIŞMA

  əhliləşmə — isinişmə

  Tam oxu »
 • ALIŞMAQ

  öyrətmək — əhliləşmək — isinişmək

  Tam oxu »
 • ALIŞMAQ

  odlanmaq — alovlanmaq — yanmaq

  Tam oxu »
 • ALIŞMAQ

  qızarmaq — utanmaq

  Tam oxu »
 • ALIŞMAQ

  öyrənmək — dadanmaq

  Tam oxu »
 • ALİ

  yüksək — baş — yuxarı

  Tam oxu »
 • ALİ

  yüksək — uca — hündür

  Tam oxu »
 • ALİCƏNAB

  namuslu — səxavətli — nəcabətli

  Tam oxu »
 • ALİCƏNABLIQ

  nəciblik — mərdlik — səxavət

  Tam oxu »
 • ALQI-SATQI

  alver

  Tam oxu »
 • ALQIŞ

  əhsən — afərin — mərhəba

  Tam oxu »
 • ALQIŞLAMA

  təbrikləmə — tərifləmə — bəyənmə

  Tam oxu »
 • ALQIŞLAMAQ

  təbrikləmək — tərifləmək — bəyənmək

  Tam oxu »
 • ALLAH

  tanrı — xaliq

  Tam oxu »
 • ALLAHLIQ

  hökmranlıq — hakimlik

  Tam oxu »
 • ALLAHPƏRƏST

  dindar — mömin

  Tam oxu »