Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • AÇELYA

  gözəl rəngli çiçəklər açan bitki və onun çiçəkləri

  Tam oxu »
 • AÇIQGÜL

  açılmış gül, açılmış çiçək

  Tam oxu »
 • AÇILANGÜL

  açılan gül, açılan çiçək

  Tam oxu »
 • ADAXANIM

  Ada xanımı; zinətli, qəşəng xanım

  Tam oxu »
 • ADELİYA

  nəcib, alicənab, əsilzadə

  Tam oxu »
 • ADXANIM

  Ada xanımı; zinətli, qəşəng xanım

  Tam oxu »
 • ADIDAN

  adı dan (sübh) olan; işıqlı qız

  Tam oxu »
 • ADIGÜL

  adı gül kimi olan

  Tam oxu »
 • ADINUR

  adı od olan, adı işıq olan

  Tam oxu »
 • ADIZƏR

  adı qızıl olan; çox gözəl və qəşəng

  Tam oxu »
 • AFAQ

  "apağ" sözünün ərəbləşmiş forması (Zənnimizcə, ə. mənşəli hesab edilən "üfüq" də "apağ"la eyni kökdəndir)

  Tam oxu »
 • AFAYAT

  sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun

  Tam oxu »
 • AFAYƏT

  sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun

  Tam oxu »
 • AFƏQ

  "apağ" sözünün ərəbləşmiş forması (Zənnimizcə, ə. mənşəli hesab edilən "üfüq" də "apağ"la eyni kökdəndir)

  Tam oxu »
 • AFƏR

  farsca "yaradan, vücuda gətirən; yaradıcı" kimi izah olunan bu adın əsasında "fər" durur

  Tam oxu »
 • AFƏRBƏYİM

  yaradan, vücuda gətirən, yaradıcı bəyim və ya xanım

  Tam oxu »
 • AFƏRDƏ

  yaradılmış, vücuda gətirilmiş

  Tam oxu »
 • AFƏRXANIM

  yaradan, vücuda gətirən, yaradıcı bəyim və ya xanım

  Tam oxu »
 • AFƏRİDƏ

  yaradılmış, vücuda gətirilmiş

  Tam oxu »
 • AFƏRİDƏN

  yaradılmış, vücuda gətirilmiş

  Tam oxu »
 • AFƏRİM

  mənim Günəşim, mənim yaradanım, mənim Tanrım

  Tam oxu »
 • AFƏRİN

  Sağ ol! Əhsən!

  Tam oxu »
 • AFƏT

  çox gözəl; dilbər; bəla, müsibət, fəlakət

  Tam oxu »
 • AFİLİYA

  Ofeliya adının dəyişdirilmiş forması

  Tam oxu »
 • AFİNA

  müharibə, qələbə, həmçinin hikmət, bilik, peşə ilahəsi

  Tam oxu »
 • AFİRƏ

  çiçək adı

  Tam oxu »
 • AFİTAB

  Günəş; nur, işıq; gözəl

  Tam oxu »
 • AFİYƏT

  sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun

  Tam oxu »
 • AFİYƏT

  can sağlığı, sağlamlıq; sağlam qız

  Tam oxu »
 • AFİYYƏ

  sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun

  Tam oxu »
 • AFRİZƏ

  Əfruzə adının dəyişdirilmiş forması

  Tam oxu »
 • AFTAB

  Günəş; nur, işıq; gözəl

  Tam oxu »
 • AFURƏ

  çiçək adı

  Tam oxu »
 • AFYƏT

  can sağlığı, sağlamlıq; sağlam qız

  Tam oxu »
 • AĞABACI

  böyük bacı; hörmətli bacı

  Tam oxu »
 • AĞABANİ

  ağa xanım; ağa arvadı

  Tam oxu »
 • AĞABANU

  ağa xanım; ağa arvadı

  Tam oxu »
 • AĞABƏYİ

  kiçik qardaşların hörmət əlaməti olaraq böyük qardaş arvadlarına müraciət forması

  Tam oxu »
 • AĞABƏYİM

  kiçik qardaşların hörmət əlaməti olaraq böyük qardaş arvadlarına müraciət forması

  Tam oxu »
 • AĞABİBİ

  atanın böyük bacısına hörmət əlaməti olaraq müraciət forması

  Tam oxu »
 • AĞABİKƏ

  bax: Bikə; böyük qız, böyük xanım

  Tam oxu »
 • AĞADOSTU

  hörmət əlaməti olaraq kiçik qardaş və bacıların böyük qardaş arvadlarına müraciət forması

  Tam oxu »
 • AĞAGƏLİN

  evin böyük gəlini; böyük gəlin

  Tam oxu »
 • AĞAXANIM

  bax: Ağa və Xanım; böyük xanım, seyid xanım

  Tam oxu »
 • AĞAXATIN

  şah arvadı, şah xanımı

  Tam oxu »
 • AĞAXATUN

  şah arvadı, şah xanımı

  Tam oxu »
 • AĞANAZ

  ağa nazı, qəmzəsi, nazlı ağa

  Tam oxu »
 • AĞANƏNƏ

  böyük nənə; nəvələrin atanın anasına müraciət forması

  Tam oxu »
 • AĞANİSƏ

  bax: Ağa və Nisə; böyük qadın, baş qadın

  Tam oxu »
 • AĞANNƏ

  böyük nənə; nəvələrin atanın anasına müraciət forması

  Tam oxu »