LENA

«Yelena»nın ixtisarı; günəşli, Günəş işığı; Lena çayı.
LAZİFƏ
LEONARA