Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • CƏBİ

  "Cəbrayıl" adının əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • CƏBİR

  q.t. "cab" (şərəf, ad-san) və "bir" sözlərindən düzəlmiş; bir şərəfli.(ə. Qüdrətli. Bax: Cabbar)

  Tam oxu »
 • CƏBİŞ

  "Cəbrayıl" adının əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • CƏBRAİL

  Allahın əsgəri, Tanrının döyüşçüsü; Allahın gücü, zoru (Allahın tapşırıqlarını yerinə yetirən)

  Tam oxu »
 • CƏBRAYIL

  Allahın əsgəri, Tanrının döyüşçüsü; Allahın gücü, zoru (Allahın tapşırıqlarını yerinə yetirən)

  Tam oxu »
 • CƏBRAYIL VƏ S. ADLARINDA DA “RA” İŞLƏNMİŞDİR. (O.SÜLEYMENOV. A

  Ya. Bakı, 1993, səh.241-243)

  Tam oxu »
 • CƏDİD

  yeni, təzə

  Tam oxu »
 • CƏDİDƏ

  yeni, təzə

  Tam oxu »
 • CƏFƏR

  çay, irmaq, arx (VI imamın adı)

  Tam oxu »
 • CƏFƏRAĞA

  bax: Cəfər və Ağa

  Tam oxu »
 • CƏFƏRALI

  bax: Cəfər və Əli

  Tam oxu »
 • CƏFƏRƏLİ

  bax: Cəfər və Əli

  Tam oxu »
 • CƏFƏRXAN

  bax: Cəfər və Xan

  Tam oxu »
 • CƏFƏRQULU

  İmam Cəfərin qulu, İmam Cəfərin köləsi

  Tam oxu »
 • CƏHDİ

  çalışan, cəhd edən, çapalayan, məşğul olan

  Tam oxu »
 • CƏLADƏT

  mətinlik, igidlik, cəsurluq, qəhrəmanlıq

  Tam oxu »
 • CƏLAİR

  q.t. tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • CƏLAL

  böyüklük, əzəmət; cah-calal, təmtəraq

  Tam oxu »
 • CƏLALƏ

  böyüklük, əzəmət; cah-calal, təmtəraq

  Tam oxu »
 • CƏLALƏDDİN

  dinin cəlalı, ululuğu, əzəməti, şan-şöhrəti

  Tam oxu »
 • CƏLAYİR

  q.t. tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • CƏLİL

  cəlallı, böyük, ulu

  Tam oxu »
 • CƏLİLƏ

  cəlallı, böyük, ulu

  Tam oxu »
 • CƏMAL

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik

  Tam oxu »
 • CƏMALƏ

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik

  Tam oxu »
 • CƏMALƏDDİN

  dinin gözəlliyi, göyçəkliyi

  Tam oxu »
 • CƏMALİYƏ

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik

  Tam oxu »
 • CƏMALİYYƏ

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik

  Tam oxu »
 • CƏMİL

  gözəl, göyçək, cəlbedici

  Tam oxu »
 • CƏMİLƏ

  gözəl, göyçək, cəlbedici

  Tam oxu »
 • CƏMO

  "Cəmil" adının əzizləmə forması; camə, raltar

  Tam oxu »
 • CƏMŞİD

  dəbdəbəli, cah-calallı; parıldayan, bərq vuran (İranın əfsanəvi şahlarından biri)

  Tam oxu »
 • CƏMULLA

  Allahın (dünyanı özündə göstərən) camı

  Tam oxu »
 • CƏNAB

  yön, tərəf, cəhət; yüksək rütbəli adamlara müraciət forması

  Tam oxu »
 • CƏNGAVƏR

  savaşan, vuruşan, döyüşən, vuruşqan, döyüşkən

  Tam oxu »
 • CƏNİZADƏ

  candan olan, ruhdan yaranmış, ürəkdən, candan yaranan

  Tam oxu »
 • CƏNNƏTAĞA

  bax: Cənnət və Ağa

  Tam oxu »
 • CƏNNƏTALI

  bax: Cənnət və Əli

  Tam oxu »
 • CƏNNƏTƏLİ

  bax: Cənnət və Əli

  Tam oxu »
 • CƏNNƏTİ

  «Behişt, cənnət əhli» mənasındadır və Azərbaycan şairi Əbdülxalıq Qafarzadənin təxəllüsündən yayılmışdır

  Tam oxu »
 • CƏNNƏTQULU

  bax: Cənnət və Qulu

  Tam oxu »
 • CƏRULLA

  Allahın qonşusu; Kəbənin qonşuluğunda yaşayan

  Tam oxu »
 • CƏSARƏT

  igidlik, cəsurluq, cürət

  Tam oxu »
 • CƏSARƏTDİN

  dinin cəsarəti, dinin cəsurluğu, dinin hünəri

  Tam oxu »
 • CƏSUR

  cəsarətli, igid, qəhrəman

  Tam oxu »
 • CƏVANİ

  gənc, yeniyetmə

  Tam oxu »
 • CƏZMİ

  kəsmə, qət etmə; qəti qərarlaşdırma, kəskin qərar vermə

  Tam oxu »
 • CƏZMİYƏ

  kəsmə, qət etmə; qəti qərarlaşdırma, kəskin qərar vermə

  Tam oxu »
 • CƏZMİYYƏ

  kəsmə, qət etmə; qəti qərarlaşdırma, kəskin qərar vermə

  Tam oxu »
 • CIĞATAY

  igid ər, cəsur döyüşçü, fədakar bahadır

  Tam oxu »