Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • FÖVQAN

  üstdə olan, yuxarıda olan

  Tam oxu »
 • FÖVQANƏ

  üstdə olan, yuxarıda olan

  Tam oxu »
 • FÖVQİ

  fövqə aid, üstə məxsus; yuxarı

  Tam oxu »
 • FÖVQİYƏ

  fövqə aid, üstə məxsus; yuxarı

  Tam oxu »
 • FÖVQİYYƏ

  fövqə aid, üstə məxsus; yuxarı

  Tam oxu »
 • FÖVRİ

  cəld,çevik; tezlik, dərhal, tezliklə

  Tam oxu »
 • FÖVRİYƏ

  cəld,çevik; tezlik, dərhal, tezliklə

  Tam oxu »
 • FÖVRİYYƏ

  cəld,çevik; tezlik, dərhal, tezliklə

  Tam oxu »
 • FÖVZİ

  müvəffəqiyyət, qalibiyyət; qələbə

  Tam oxu »
 • FÖVZİYƏ

  müvəffəqiyyət, qalibiyyət; qələbə

  Tam oxu »
 • FÖVZİYYƏ

  müvəffəqiyyət, qalibiyyət; qələbə

  Tam oxu »
 • FUAD

  ürək, könül, qəlb

  Tam oxu »
 • FULAD

  əsli f. polad

  Tam oxu »
 • FURQAN

  Qurani-Kərimə verilən addan yayılmışdır. “Yaxşını pisdən ayıran, fərqləndirən” mənasındadır

  Tam oxu »
 • FURQANƏ

  Qurani-Kərimə verilən addan yayılmışdır. “Yaxşını pisdən ayıran, fərqləndirən” mənasındadır

  Tam oxu »
 • FÜRQAN

  Qurani-Kərimə verilən addan yayılmışdır. “Yaxşını pisdən ayıran, fərqləndirən” mənasındadır

  Tam oxu »
 • FÜRQANƏ

  Qurani-Kərimə verilən addan yayılmışdır. “Yaxşını pisdən ayıran, fərqləndirən” mənasındadır

  Tam oxu »
 • FÜRQƏT

  ayrılıq, fəraq, hicran

  Tam oxu »
 • FÜRSƏDDİN

  dinin fürsəti, dinin imkanı

  Tam oxu »
 • FÜRSƏT

  əlverişli an, imkan, məqam; münasib vaxt

  Tam oxu »
 • FÜSUN

  sehir, cadu, ovsun; gözbağlayıcı; işvə, naz

  Tam oxu »
 • FÜSUNƏ

  sehir, cadu, ovsun; gözbağlayıcı; işvə, naz

  Tam oxu »
 • FÜZULİ

  fəzilətli, bilikli; uzunçu

  Tam oxu »
 • GAVİ

  güclü, qüvvətli

  Tam oxu »
 • GERÇƏK

  doğru, düz, həqiqət

  Tam oxu »
 • GERMAN

  almanlar, alman xalqının adı

  Tam oxu »
 • GEVİ

  güclü, qüvvətli

  Tam oxu »
 • GƏNCALI

  gənc Alı, gənc Əli; Gəncə şəhərindən olan

  Tam oxu »
 • GƏNCALP

  gənc bahadır, gənc qəhrəman

  Tam oxu »
 • GƏNCAMAL

  gənc əməllər, işlər; arzular; ümidlər

  Tam oxu »
 • GƏNCƏ

  xəzinə (Azərbaycanın eyni adlı şəhərinin adındandır); türk tayfalarından biri

  Tam oxu »
 • GƏNCƏLİ

  gənc Alı, gənc Əli; Gəncə şəhərindən olan

  Tam oxu »
 • GƏNCƏR

  gənc igid, cavan qəhrəman

  Tam oxu »
 • GƏNCƏVİ

  Gəncə şəhərində anadan olan və ya yaşayan

  Tam oxu »
 • GƏNCİ

  gəncə məxsus olan, cavana aid olan.(bax: Gəncəvi)

  Tam oxu »
 • GƏNCLİK

  insanın yeniyetməlikdən yetkinliyədək olan ömrü

  Tam oxu »
 • GƏNCSOY

  cavan nəsildən olan, yeni nəslin əsasını qoyan

  Tam oxu »
 • GƏNCTƏKİN

  gənc təkin, cavan təkin (varisliyə hüququ olan xanzadə)

  Tam oxu »
 • GƏNÇAĞA

  gənc ağa, yeniyetmə ağa, cavan ağa

  Tam oxu »
 • GƏRAY

  igid, qəhrəman; güclü, qüvvətli; y. və l. dilinə "geraus", r. dilinə isə "geroy", ingilis dilinə “hero” şəklində keçmişdir (Krım xanlığında 36

  Tam oxu »
 • GƏRAYXAN

  böyük xan, kişi kimi güclü xan; Gəray xan

  Tam oxu »
 • GƏRƏK

  lazım, zəruri

  Tam oxu »
 • GİRAMİ

  əziz, istəkli, hörmətli

  Tam oxu »
 • GİRDİMAN

  eyni adlı Azərbaycan dövlətinin adındandır

  Tam oxu »
 • GİRMAN

  qala; İranda yer adı

  Tam oxu »
 • GORUS

  Azərbaycanın qədim ərazisi olan Zəngəzur mahalında yerləşən çay, rayon və şəhərin adındandır. Hazırda Ermənistan ərazisindədir

  Tam oxu »
 • GÖKSƏL

  asimana aid olan, göyə mənsub olan

  Tam oxu »
 • GÖRKƏM

  görünüş, görüntü; böyüklük

  Tam oxu »
 • GÖRKƏR

  gözəl igid, qəşəng pəhləvan; gözəl görünüşlü adam

  Tam oxu »
 • GÖRKLÜ

  gözəl, qəşəng görünüşlü, görkəmli

  Tam oxu »