Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • FAZİLƏT

  fəzilət sahibi, fəzilətli, bilikli; müdriklik, kamillik

  Tam oxu »
 • FEHRUZ

  qalib, müzəffər; xoşbəxt; işıqlı üz; üzün odu

  Tam oxu »
 • FELMAN

  “iş, hərəkət, əməl; həqiqət; fitnə” mənasında olan “fel və insan” mənasında olan “man” sözündən yaranmışdır

  Tam oxu »
 • FELMANƏ

  “iş, hərəkət, əməl; həqiqət; fitnə” mənasında olan “fel və insan” mənasında olan “man” sözündən yaranmışdır

  Tam oxu »
 • FERUZ

  qalib, müzəffər; xoşbəxt; işıqlı üz; üzün odu

  Tam oxu »
 • FEVRAL

  ilin 2-ci ayı (Ölüm allahı Februs adındandır)

  Tam oxu »
 • FEVZİ

  qalib gələn, müzəffər

  Tam oxu »
 • FEVZİYYƏ

  qalib gələn, müzəffər

  Tam oxu »
 • FEYRUDDİN

  odun işığı, odun parıltısı (f. çox güclü, çox qüvvətli)

  Tam oxu »
 • FEYRUZ

  qalib, müzəffər; xoşbəxt; işıqlı üz; üzün odu

  Tam oxu »
 • FEYSƏL

  hakim, hökmdar; qərar, hökm, həll etmə

  Tam oxu »
 • FEYYAZ

  dopdolu; əliaçıq, səxavətli

  Tam oxu »
 • FEYZƏDDİN

  dinə fayda verən, dinə xeyir gətirən

  Tam oxu »
 • FEYZİ

  bolluq, bərəkət; xeyir, fayda; ləzzət, həzz

  Tam oxu »
 • FEYZİYƏ

  bolluq, bərəkət; xeyir, fayda; ləzzət, həzz

  Tam oxu »
 • FEYZULLA

  Allahın neməti, Tanrının kərəmi

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏT

  fəallıq; təsirlilik

  Tam oxu »
 • FƏCRİ

  sübh çağı, dan yerinin ağarması ilə bağlı olan

  Tam oxu »
 • FƏCRİYYƏ

  sübh çağı, dan yerinin ağarması ilə bağlı olan

  Tam oxu »
 • FƏDA

  amal uğrunda özünü qurban vermə

  Tam oxu »
 • FƏDAİ

  məslək yolunda canından keçən

  Tam oxu »
 • FƏDAİL

  el və məslək yolunda canından keçənlər

  Tam oxu »
 • FƏDAKAR

  hər cür igidlik və qəhrəmanlığa hazır olan

  Tam oxu »
 • FƏDAY

  amal uğrunda özünü qurban vermə

  Tam oxu »
 • FƏDAYƏ

  amal uğrunda özünü qurban vermə

  Tam oxu »
 • FƏĞAN

  fəryad, ah-nalə

  Tam oxu »
 • FƏĞANƏ

  fəryad, ah-nalə

  Tam oxu »
 • FƏHİM

  ağıllı, zəkalı, dərrakəli, zirək

  Tam oxu »
 • FƏHİMƏ

  ağıllı, zəkalı, dərrakəli, zirək

  Tam oxu »
 • FƏHMİ

  anlayış, anlaq, idrak, zəka, anlama

  Tam oxu »
 • FƏHMİL

  anlayışlı, zəkalı, idraklı, dərrakəli

  Tam oxu »
 • FƏHMİN

  sənin fəhmin (bax: Fəhmi)

  Tam oxu »
 • FƏHMİNƏ

  sənin fəhmin (bax: Fəhmi)

  Tam oxu »
 • FƏHMİYYƏ

  anlayış, anlaq, idrak, zəka, anlama

  Tam oxu »
 • FƏHRAD

  anlayan, başa düşən; zehinli; fədakar aşiq (t. odun işığı, Günəşin parıltısı)

  Tam oxu »
 • FƏXARƏT

  fəxr etmə, qürrələnmə, öyünmə

  Tam oxu »
 • FƏXİRƏ

  fəxr edən; qiymətli, gözəl, parlaq

  Tam oxu »
 • FƏXRALI

  Alı fəxri, Əli iftixarı

  Tam oxu »
 • FƏXRƏD

  "Fəxrəddin" adının əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • FƏXRƏDDİN

  dinin fəxri, dinin iftixarı

  Tam oxu »
 • FƏXRƏLİ

  Alı fəxri, Əli iftixarı

  Tam oxu »
 • FƏXRİ

  hörmətli, şərəfli, şərəfləndirən

  Tam oxu »
 • FƏQAN

  fəryad, ah-nalə

  Tam oxu »
 • FƏQANƏ

  fəryad, ah-nalə

  Tam oxu »
 • FƏQANİ

  fəryad, ah-nalə

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏ

  göy, səma, asiman; kainat

  Tam oxu »
 • FƏLƏK

  göy, səma, asiman; kainat

  Tam oxu »
 • FƏLƏKİ

  fələyə mənsub, göyə mənsub; qismət, bəxt, müqəddərat

  Tam oxu »
 • FƏRAHİM

  toplu, yığcam, toplanmış, cəm edilmiş

  Tam oxu »
 • FƏRAMƏZ

  bağışlayan, əfv edən

  Tam oxu »