Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • RƏBBANİ

  Allaha mənsub, ilahi

  Tam oxu »
 • RƏBBİ

  mənim ağam (əsli qədim yəhudi sözüdür); müəllim, Allah

  Tam oxu »
 • RƏBBİN

  din xadimi

  Tam oxu »
 • RƏBİ

  bahar, yaz; IV övlad (Bahar da ilin dörd fəslindənövladından biridir)

  Tam oxu »
 • RƏBİB

  şagird; yetişdirmə

  Tam oxu »
 • RƏBİBƏ

  şagird; yetişdirmə

  Tam oxu »
 • RƏBİLƏ

  "rəbb" (Allah, Tanrı; sahib, yiyə) və "il" sözündən düzəlmiş, "elin böyüyü, sahibi" mənasındadır

  Tam oxu »
 • RƏCA

  xahiş və istəklə əlaqədar; ümid və diləklə bağlı olan

  Tam oxu »
 • RƏCAİ

  xahiş və istəklə əlaqədar; ümid və diləklə bağlı olan

  Tam oxu »
 • RƏCAYİ

  xahiş və istəklə əlaqədar; ümid və diləklə bağlı olan

  Tam oxu »
 • RƏCƏB

  əzəmətli, heybətli, çox hörmətli (Ərəb qəməri təqviminin VII ayı, Məhəmməd peyğəmbərin merac etdiyi ay)

  Tam oxu »
 • RƏCƏBAĞA

  bax: Rəcəb və Ağa

  Tam oxu »
 • RƏCƏBALI

  bax: Rəcəb və Əli

  Tam oxu »
 • RƏCƏBƏLİ

  bax: Rəcəb və Əli

  Tam oxu »
 • RƏCƏBXAN

  bax: Rəcəb və Xan

  Tam oxu »
 • RƏDİLƏ

  bir-birinin ardınca gedən; sonradan, cərgə; iz bilən, yol bilən

  Tam oxu »
 • RƏFAD

  qaldıran, ucaldan; vəkillik, böyük rütbə; lütf; mehribanlıq

  Tam oxu »
 • RƏFAEL

  Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır)

  Tam oxu »
 • RƏFAƏDDİN

  dinin bolluğu, dinin xoşbəxtliyi

  Tam oxu »
 • RƏFAƏT

  xoşbəxtlik, bolluq, firavanlıq

  Tam oxu »
 • RƏFAİL

  Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır)

  Tam oxu »
 • RƏFAİLƏ

  Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır)

  Tam oxu »
 • RƏFAQƏT

  yoldaşlıq, şəriklik; yol yoldaşlığı

  Tam oxu »
 • RƏFAT

  qaldıran, ucaldan; vəkillik, böyük rütbə; lütf; mehribanlıq

  Tam oxu »
 • RƏFAYEL

  Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır)

  Tam oxu »
 • RƏFAYƏDDİN

  dinin bolluğu, dinin xoşbəxtliyi

  Tam oxu »
 • RƏFAYƏT

  xoşbəxtlik, bolluq, firavanlıq

  Tam oxu »
 • RƏFAYIL

  Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır)

  Tam oxu »
 • RƏFAYİL

  Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır)

  Tam oxu »
 • RƏFƏT

  qaldıran, ucaldan; vəkillik, böyük rütbə; lütf; mehribanlıq

  Tam oxu »
 • RƏFİ

  yüksək, uca, hündür, ali, ülü

  Tam oxu »
 • RƏFİQ

  yoldaş, dost, sirdaş, ortaq, şərik

  Tam oxu »
 • RƏFİQƏ

  yoldaş, dost, sirdaş, ortaq, şərik

  Tam oxu »
 • RƏFİYYƏ

  yüksək, uca, hündür, ali, ülü

  Tam oxu »
 • RƏFRƏF

  Məhəmməd peyğəmbərin (s.) merac zamanı mindiyi ikinci xəyali atın adı

  Tam oxu »
 • RƏFTAR

  kiməsə qarşı göstərilən münasibət; davranış, hərəkət tərzi

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏT

  istək, arzu

  Tam oxu »
 • RƏHBƏR

  hər hansı insan qrupunun ideoloqu, başçısı, yol göstərəni, bir işi idarə edən

  Tam oxu »
 • RƏHİLƏ

  mərhələ, keçid, dərəcə, pillə; yola getmə, yola düşmə; Günəş Allahı; Allahın sevimlisi

  Tam oxu »
 • RƏHİM

  rəhmli, ürəyiyumşaq

  Tam oxu »
 • RƏHİMDİL

  rəhimli, ürəyiyumşaq; acıyan

  Tam oxu »
 • RƏHİMƏ

  rəhmli, ürəyiyumşaq

  Tam oxu »
 • RƏHİMƏLİ

  Əli rəhmi, Əlinin yazığı gələn

  Tam oxu »
 • RƏHİMULLA

  Allahın rəhmi, Tanrının yazığı gələn

  Tam oxu »
 • RƏHMAN

  rəhmli, şəfqətli,mərhəmətli (Allahın epitetlərindən biri)

  Tam oxu »
 • RƏHMANƏ

  rəhmli, şəfqətli,mərhəmətli (Allahın epitetlərindən biri)

  Tam oxu »
 • RƏHMDİL

  rəhimli, ürəyiyumşaq; acıyan

  Tam oxu »
 • RƏHMƏT

  yazığı gələn, rəhm edən; bağışlayan, bəxşiş verən

  Tam oxu »
 • RƏHMƏTİ

  yazığı gələn, rəhm edən; bağışlayan, bəxşiş verən

  Tam oxu »
 • RƏHMƏTULLA

  Allahın rəhmi, Tanrının şəfqəti

  Tam oxu »