BÖYƏLƏK

is. zool. Heyvanların qanı və bitkilərin şirəsi ilə dolanan iri çibin.
BÖYƏ
BÖYƏLƏKÇİ

Digər lüğətlərdə