Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • BÓBRİK

  [rus.] Xovlu mahud parça növü. // Bu parçadan tikilmiş. Bobrik palto. – Bu zaman Kərbalı tükü tökülmüş bobrik pencəyinin ətəyini dartışdırıb düzəldər…

  Tam oxu »
 • BOÇKA

  [rus. бочка] Çəllək. Çaxır boçkası. Su boçkası. – Rizvan araba gedə-gedə Xosrovun köməyi ilə çıxıb, ağzı örtülü yağ boçkalarının üstündə oturdu

  Tam oxu »
 • BOÇKAÇI

  is. Boçka (çəllək) qayıran usta; çəlləkçi

  Tam oxu »
 • BOÇKAÇILIQ

  is. Boçkaçı sənəti; çəlləkçilik

  Tam oxu »
 • BOĞANAQ

  1. is. Boğucu hava, havası boğuq olan yer. Bu otaq yaman boğanaqdır. Bu boğanaqda necə oturubsunuz? // sif

  Tam oxu »
 • BOĞAZ₂

  sif. Boynunda balası olan. Boğaz at. Boğaz inək. Boğaz qoyun. – Əmniyyələr boğaz inəyi, eşşəyi və qoyunları tövlədən çıxardılar

  Tam oxu »
 • BOĞAZ

  is. 1. anat. Boyunun, qida borusunun başı və nəfəs yollarının yerləşdiyi ön hissəsi. Boğazdan yapışmaq

  Tam oxu »
 • BOĞAZADÖYMƏ

  is. dan. Höcətləşmə, bir-biri ilə sözləşmə, söz güləşdirmə, mübahisə etmə; mübahisə, deyişmə. İki saatdan bəri davam edən boğazadöymə ağıllıbaşlı bir

  Tam oxu »
 • BOĞAZALTI

  is. 1. Balaca şal. 2. Baş örtüyünün boğazın altından bağlanan bağı. 3. Qadınların boğazlarına taxdıqları qızıl zinət

  Tam oxu »
 • BOĞAZDÖYÜŞMƏSİ

  bax boğazadöymə

  Tam oxu »
 • BOĞAZLAMA

  “Boğazlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞAZLAMAQ

  f. 1. Boğazından yapışmaq (tutmaq, yaxalamaq). Vəznəli kişi qorodovoylara qışqırdı, tez məhkumu boğazladılar

  Tam oxu »
 • BOĞAZLANMAQ

  məch. 1. Boğazından tutulmaq, yaxalanmaq. [Şeyda:] Bu gün Yusiflə Musanın boğazlandığını görüb də qoyun sürüsü kimi kənardan seyr edirsiniz

  Tam oxu »
 • BOĞAZLAŞMA

  “Boğazlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞAZLAŞMAQ

  qarş. Bir-birinin boğazından yapışmaq, dalaşmaq

  Tam oxu »
 • BOĞAZLI

  sif. Boğazı olan. Boğazlı qab. Boğazlı şüşə. Boğazlı çəkmə. Boğazlı qaloş

  Tam oxu »
 • BOĞAZLIQ₁

  is. 1. Boğaza sarınan şal və ya boğaza keçirilən qadın zinəti. 2. Paltarın boyun tərəfi. Onun köynəyinin ancaq boğazlığı salamat qalmışdı

  Tam oxu »
 • BOĞAZLIQ₂

  is. Qarnında balası olma, hamiləlik. Qarabağ madyanlarında boğazlıq dövrü

  Tam oxu »
 • BOĞÇA

  is. İçinə dəyişək, parça və s. qoyulub bükülmüş bağlama (böyük yaylıq). [Atam anama dedi:] Hərgah getmək istəyirsənsə, dur ayağa, boğçanı aç, mənim pa

  Tam oxu »
 • BOĞÇALAMA

  “Boğçalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞÇALAMAQ

  f. Boğçaya bükmək, boğça şəklində bağlamaq

  Tam oxu »
 • BOĞÇALANMA

  “Boğçalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞÇALANMAQ

  məch. Boğça şəklində bağlanmaq, boğçaya qoyulub bağlanmaq. ◊ Paltarı boğçalanmaq – ölmək. Qızılgül axçalandı; Dərmədim axçalandı; Sənə kimlər qarğadı;

  Tam oxu »
 • BOĞDURMA

  “Boğdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞDURMAQ

  “Boğmaq”dan icb. [Hacı Səməd xan:] Həyasızın birisi, deyəsən, bizim Təbrizdə adam boğdurmaqdan başqa bir işimiz yox imiş

  Tam oxu »
 • BOĞMA

  is. 1. “Boğmaq”dan f.is. 2. Yoluxma boğaz xəstəliyi (xalq arasında difteritin adı). Boğma çıxarmaq (boğma xəstəliyinə tutulmaq)

  Tam oxu »
 • BOĞMACA

  is. bax boğma 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • BOĞMAQ

  f. 1. Boğazı sıxmaqla nəfəs yolunu, nəfəsini kəsmək. Boğazından yapışıb boğmaq. Boyunduruq öküzün boynunu boğur

  Tam oxu »
 • BOĞMALAMA

  “Boğmalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞMALAMAQ

  f. 1. Yavaşca, yüngülvari boğmaq, sıxışdırmaq. 2. dan. Qarğış etmək, nifrin etmək, qarğımaq. 3. vulq

  Tam oxu »
 • BOĞMALANMA

  “Boğmalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞMALANMAQ

  f. vulq. Tez-tez və acgözlüklə yemək

  Tam oxu »
 • BOĞMALIQ

  is. vulq. Yemək, xörək (nifrət və acıqla deyilir). Əlbəttə, Talıb xana cüzi bir boğmalıq vermək, bu var-yoxun hamısını verməkdən çox-çox asan idi

  Tam oxu »
 • BOĞUCU

  sif. 1. Tənəffüsü çətinləşdirən, boğan. Boğucu tüstü. Boğucu hava. – Kərimbəy qapını açanda, ağır və boğucu isti hava onu vurdu

  Tam oxu »
 • BOĞUCULUQ

  is. Boğucu şeyin xassəsi

  Tam oxu »
 • BOĞUQ

  sif. 1. Boğulmuş. Boğuq barama (qurdları boğulmuş barama). Ağzı boğuq çuval (ağzı iplə boğulmuş çuval)

  Tam oxu »
 • BOĞUQLUQ

  is. Boğuq şeyin halı. Səsin boğuqluğu

  Tam oxu »
 • BOĞULMA

  “Boğulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞULMAQ

  f. 1. Hava azlığından nəfəsi çətinləşmək, nəfəs ala bilməmək. İstidən boğulmaq. Bu otağın havası yoxdur, adam boğulur

  Tam oxu »
 • BOĞULMUŞ

  f.sif. 1. Boğulub öldürülmüş. Qafqazlının boğulmuş meyiti küçəyə atılmışdı. M.S.Ordubadi. 2. Havasızlıqdan, yaxud tüstüdən, qazdan ölmüş

  Tam oxu »
 • BOĞULTU

  is. Boğulan adamın, yaxud heyvanın çıxardığı səs. Xırıltı, boğultu və ayaq səsləri ağır bir çarpışma getdiyini bildirirdi

  Tam oxu »
 • BOĞUNUQ

  bax boğuq. Mən bir oğrunun boğunuq və yavaş səsinə bənzəyən bir səs eşitdim. M.S.Ordubadi

  Tam oxu »
 • BOĞUŞDURMA

  “Boğuşdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞUŞDURMAQ

  icb. Bir-biri ilə dalaşdırmaq, savaşdırmaq, vuruşdurmaq. [Avam camaat] Bakının ətraf kəndlərindən məşhur cins qoyun itlərini küçüklüyündən Bakıya gəti

  Tam oxu »
 • BOĞUŞMA

  1. “Boğuşmaq”dan f.is. 2. is. Savaşma, dalaşma, çeynəşmə; dava, mübahisə, qovğa. [Kazım:] Bu xanların boğuşması qurtarmır ki, biz də bir gözümüzü açaq

  Tam oxu »
 • BOĞUŞMAQ

  qarş. 1. Bir-birini qapmaq. İtlər boğuşurlar. – İt itlə boğuşdu, yolçuya fürsət düşdü. (Ata. sözü). 2

  Tam oxu »
 • BOKS

  [ing.] idm. Əllərə xüsusi əlcəklər geyilərək müəyyən üsul və qayda ilə icra edilən yumruq döyüşündən ibarət idman növü

  Tam oxu »
 • BOKSÇU

  is. idm. Boksla məşğul olan idmançı

  Tam oxu »
 • BOKSİ́T

  [fr.] Alüminium hasil edilən əsas filiz

  Tam oxu »
 • BOKSYÓR

  [ing.] bax boksçu

  Tam oxu »