BAĞABURCU

(Çənbərək)
ağacda əmələ gələn mamır. – Biyil palıd ağacında heyvərə bağaburcu əmələ:lif
BAĞA
BAĞALA