BADAĞLAMAĞ

(İmişili)
uzağa qaçmamaq üçün heyvanın iki ayağını bir-birinə bağlamaq. – Ə:, qoyunu badağlamamısan, quzu əmmeyib?
BADAĞ
BADAX