BADAX

I
(Xaçmaz, Quba, Qusar)
camış balası. – Badax gəlmədi (Quba)
II
(Zaqatala)
mis qab
III
(Gəncə, İmişli, Qazax)
uzağa qaçmamaq üçün quşların, heyvanların ayaqlarına bağlanan ip. – Xoruzun əyağında badax olmasa, uçuf qaçar (Qazax)
IV
(Qazax)
badalaq
◊ Badax vurmax (Kürdəmir, Hamamlı) – badalaq vurmaq, badalaq gəlmək. Badax qurmax (Qazax) – 1. mane olmaq; 2. kələk gəlmək. – Novruzun bağını alıf qutarmışdım, bilmerəm kimsə badax qurdu, qoymadı
V
(Hamamlı, Kürdəmir)
dayaq
◊ Badax vurmax (Hamamlı) – dayaq vurmaq
BADAĞLAMAĞ
BADAXLAMAX