BADDAXLI

(Ağdam, Göyçay)
palçıqlı. – Ayağı baddaxlı hara girirsən? (Ağdam)
BADARBUCAX
BADDAMAC