BAKTERİOLÓGİYA

[ yun. ] Bakteriyalardan bəhs edən elm; mikrobiologiya.
BAKİRLİK
BAKTERİOLOJİ́
OBASTAN VİKİ
Bakteriologiya
Bakteriologiya (yun. bakterion - çubuq) — bakteriyaları öyrənən elm.

Digər lüğətlərdə