BALATA

is. məh. Maya, xəmrə, acıtma.
BÁLAPUŞ
BALATI

Digər lüğətlərdə