BALTALATMA

Baltalatmaq”dan f.is.
BALTALANMAQ
BALTALATMAQ

Digər lüğətlərdə