bank sirri

Bank hesabının və bank əmanətinin, hesab əməliyyatlarının və müştəri haqqında məlumatların sirrinə bank qarantiya verməsi

bank olmayan kredit təşkilatı
banka aidiyyəti olan şəxslər