BEÇƏLƏMƏ

f.is. Yeni əmələ gəlmiş ana arı və işçi arıların səbətdən çıxıb döl verməsi.
BEÇƏXOR
BEÇƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə