BEÇƏXOR

is. [ fars. ] Qadınların uşaqlıqlarında əmələ gələn bir xəstəliyin xalq arasında adı.
BEÇƏDAN
BEÇƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə