BECƏRTMƏK

Becərmək”dən icb.
BECƏRTMƏ
BECİD

Digər lüğətlərdə