BEHBUDLAŞMA

Behbudlaşmaq”dan f.is.
BEHBUDLANMAQ
BEHBUDLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə