BELİƏYRİ

sif.
1. Beli əyilmiş.
2. məc. Qoca, çox yaşlı adam mənasında.
BELİBÜKÜK
BELLETRİ́ST

Digər lüğətlərdə